NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Pályázati és Projektmenedzsment Iroda
 

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz RRF-2-1-221-2022-00006

 

 

 

Finanszírozó: Az Európai Unió és Magyarország Kormánya

Program neve: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)

Projekt címe:  Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastruktúrális- és készségfejlesztése

Projekt azonosító: RRF-2-1-221-2022-00006

Támogatás összege: 2.347.695.077 Ft

Projekt kezdete: 2022.09.01

Projekt vége: 2026.02.28

 

A projekt célja:

A projekt célja, hogy az egyetemen a képzések teljes vertikumát felölelő digitális oktatási tér jöjjön létre, amely a rugalmasabb és hatékonyabb tanulást biztosító tudásmegosztási módszerekre épül. A COVID-19 világjárvány a digitális oktatás tesztidőszaka volt, egyben tudatosította az Egyetem szerepét a társadalom alkalmazkodóképességének fenntartásában is. Az Egyetem épít a 2020-ban elindított Kreatív Tanulás Programra, amely a hallgatói képességek fejlesztését és értékelését szolgálja. Az Egyetem új szervezeti tanulási stratégiájának első pillére a gyakorlati oktatást segítő digitális pedagógiai, tanulási képességek és infrastruktúra fejlesztése. A fejlesztések és a digitális pedagógiai tudás alkotásának szervezeti keretét egy új, a közösségi tanulás elven épülő Kreatív Tanulási Műhelyek (KTM) hálózata jelenti. A technológiai fejlesztéseket a projekt párosítja a pedagógiai és tanulási módszertanok és képességek fejlesztésével. A képzések eszközparkja, technológiai és szolgáltatási támogatása a projektben kiépülő zárt rendszerű elektronikus távolléti, illetve nyílt forrású tanulást támogató infrastruktúra keretében történik. A fejlesztések célja a tanulási szereplők gyakorlatorientált készségfejlesztése, a képzés kimeneti hatékonyságának növelése, valamint a nemzetközi képzési hálózati aktivitás és mobilitás bővítése.

A projekt stratégiai keretben kapcsolja az össze az alábbi hat specifikus fejlesztési célt:

  1. A kutatás + innováció + oktatás digitális infrastruktúra felépítése
  2. Hallgatói, oktatói, kutatói mobilitás támogatása, digitális eszközök mobil hozzáférésnek segítése 
  3. A képzéechnológiai és szolgáltatási támogatások eszközparkja,
  4. A tanulási szereplők gyakorlatorientált készségfejlesztése,
  5. A képzés kimeneti (munkaerőpiaci) hatékonyságának növelése,
  6. A nemzetközi képzési hálózati aktivitás és mobilitás bővítése.

Az egyetem a C. és D főtevékenység tevékenységeinek a megvalósítására pályázik. Mindkét főtevékenység keretében tervezünk készségfejlesztéssel kapcsolatos programelem megvalósítását, amelyekkel támogatható a hallgatók és dolgozók digitális készségének fejlesztése. Ezen képzések során az egyetem törekszik a nők, a hátrányos helyzetű csoportok és fogyatékossággal élők részvételének ösztönzésére, az ezt esetlegesen hátráltató tényezők csökkentésére, figyelembe véve igényeiket és ajánlásaikat. 

A programelemek többszintű, egyetemi központi, kari és tanszéki akciókra épülnek. Horizontálisan minden programelemben az alábbiak jelennek meg: kutatás-megalapozó és nyomonkövető ún. akciókutatás; know-how fejlesztés; oktatásszervezés és szabályozás fejlesztés; IT fejlesztés. A program legfontosabb célkitűzése a pedagógiai-oktatásmódszertani fordulat, amely támogatja a hallgatói képességek fejlesztését és értékelését, az egyéni tanulási utak mentorálását és a személyességen alapuló szakmai közösségek művélését. A tanulási szereplők gyakorlatorientált készségfejlesztésének főbb elemei: tanulás-támogató eszközök és módszerek kidolgozása, a tanulási eredményeket értékelő mechanizmusok és módszerek gazdagítása úgy, hogy ezek mindvégig figyelemmel legyenek a hivatásrendek szakmai szabályaira és a jövőbeli munkáltatói igényekre és életpályákra, a hagyományos oktatási alapelvek felülvizsgálata, a tanulási folyamat előtérbe helyezése.

A projekt közvetlen célcsoportját az egyetemi polgárok jelentik, a dolgozók és a hallgatók. A közvetett célcsoportot a társadalmi, gazdasági szereplők, a felsőoktatási hallgatók és dolgozók környezete adja, amely mellett a szakpolitika és egyéb felsőoktatási szereplők is érintettek a fejlesztés eredményeiben.